Całkiem niedawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące osób chcących założyć swoja własną działalność gospodarczą. Chodzi oczywiście o zwolnienie z ZUS w pierwszych miesiącach prowadzenia przedsiębiorstwa. Komu takie zwolnienie przysługuje i na czym ono polega? Odpowiedź na te pytania znajdziesz poniżej, zapraszam do lektury.

pieniadzeOd 30 kwietnia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzone zmiany przyniosły wiele nowych rozwiązań, jednak najważniejszym z nich z punktu widzenia przedsiębiorcy są te dotyczące 6-miesięcznego zwolnienia ze składek na zakład ubezpieczeń społecznych, czyli tzw. „ulgi na start” oraz zniesienia obowiązku rejestracji działalności w przypadku niewielkich działalności gospodarczych. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem pierwszego przypadku, a więc zwolnienia z opłacania składek na ZUS. Obecnie każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi opłacać niemałe składki na ubezpieczenia społeczne. Składki te z roku na rok są coraz wyższe, obecnie wynoszą 1228,70 złotych w przypadku opłacania składki chorobowej oraz 1163,39 złotych w przypadku jej nieopłacania. Składki preferencyjne wynoszą 519,28 złotych miesięcznie. Na powyższe kwoty składają się następujące składki: składka na ubezpieczenie społeczne, a więc składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa, składka na Fundusz Pracy oraz składaka zdrowotna. Zwolnienie od 30 kwietnia dotyczy (i to jest najistotniejsze) składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy. Mówiąc prostym językiem – składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie trzeba płacić w dalszym ciągu. W roku 2018 wynosi ona 319,94 złotych. Ważne jest to, iż składkę ową będzie można odliczyć od podatku, niemalże w całości.

podatkiKomu przysługuje ulga na start? Otóż wyliczenie jest zamknięte i dotyczy osób fizycznych, podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmujących ją ponownie lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Ważne jest również to, iż nowej działalności nie można wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywaliśmy w zakresie w jakim będziemy wykonywać działalność gospodarczą. Ostatnie ograniczenie dotyczy osób wykonujących te same obowiązki w ramach umowy o pracę i ewentualnej przyszłej działalności gospodarczej. Oznacza to tyle, iż np. umowa zlecenie na rzecz byłego pracodawcy nie zamyka drogi do skorzystania z ulgi na start. Zwolnienie będzie dotyczyło również spółek cywilnych. Pamiętać należy jedno – ulga na start dotyczy samego przedsiębiorcy, czyli nie dotyczy jego współpracowników czy pracowników. Ważne jest również to, iż ulga przysługuje na 6 miesięcy, jednak mowa tu o pełnych miesiącach. Jeżeli założymy działalność 2 czy 3 dnia danego miesiąca to będziemy mieli niepełny okres ulgi oraz 6 pełnych co w rzeczywistości da nam niemalże 7 miesięcy zwolnienia ze składek.