Coraz częściej w mediach mówi się o polskich, innowacyjnych firmach, które podbijają rynki Zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych. Ich właściciele dzieląc się swoim doświadczeniem w zakładaniu, rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej często wskazują na trudności w znalezieniu źródeł finansowania swoich innowacyjnych pomysłów. Tymczasem nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 daje możliwość pozyskania dofinansowania, które jest dostosowane i przeznaczone dla początkujących innowacyjnych przedsiębiorców.
biznseman-papieryNależy podkreślić, iż zamienianie pomysłu w firmę to proces wieloetapowy, a na każdym etapie na młodego adepta przedsiębiorczości czekają nowe, inne wyzwania. Główny dysponent środkami europejskimi, czyli Ministerstwo Rozwoju, starało się przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje i tak dostosować instrumenty wsparcia, by jak najbardziej pomóc młodemu przedsiębiorcy. Dlatego powstał Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), w którym do przedsiębiorców skierowano szereg instrumentów finansowych. I tak, młody biznesmen będzie mógł skorzystać między innymi z pożyczek, dotacji czy z gwarancji.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój skierowany jest głównie do młody firm, które działają lub będą działać w obszarze B+R czyli badawczo-rozwojowym, lub ich pomysł biznesowy opiera się o innowacyjny pomysł. Instrumenty kapitałowe adresowane są głównie do start-up’ów. Wskazanie właśnie na takie instrumenty dla tego typu przedsiębiorców ma na celu nie tylko wspomożenie ich pod względem finansowym, ale także, a może przede wszystkim, pod względem nawiązywania kontaktów, tworzenia ich sieci. To możliwość czerpania z doświadczeń i wiedzy innych przedsiębiorstw, uczenia się na ich błędach oraz znajdowania drogi do sukcesu, co jest niezwykle ważnym elementem dla większości nowo powstałych małych przedsiębiorstw. Jako instrumenty kapitałowe w PO IR zawarto między innymi instrument Bridge Venture Capital (VC). Instrument ten ma za zadanie inwestowania w młode firmy, wspierania ich nie tylko finansowo, ale i doradczo. Innym ciekawym instrumentem kapitałowym jest tzw.aniol-biznesu Anioł biznesu czyli specjalista, który będzie czuwał nad prawidłowością realizacji zadań firmy. Będzie on doradzał, czasem kierował w odpowiednią stronę młode przedsiębiorstwo. Młode firmy będą także mogły pozyskać fundusze na wejście na giełdę lub rynek obligacji. Instrument pożyczkowy miałby uzupełniać działania związane z instrumentami kapitałowymi, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjały firmy.
Z instrumentów finansowych będą mogły korzystać nie tylko małe przedsiębiorstwa, ale i średnie. Pieniądze w tym przypadku będą przekazywane na rozwój innowacyjnych produktów, usług czy też technologii.