Podpis elektroniczny to nowoczesne narzędzie pomagające w zidentyfikowaniu tożsamości osób, które wymieniając dokumenty drogą elektroniczną. Główną zaletę takiego podpisu jest jego bezpieczeństwo, które doceniły urzędy skarbowe oraz ZUS. W polskim porządku prawnym wyróżniamy dwa rodzaje podpisów: tzw. zwykły podpis elektroniczny oraz bezpieczny podpis elektroniczny. Czym one się różnią? Jeżeli szukasz informacji na ten temat zapraszam do przeczytania niniejszego artykułu.
Różnica między podpisem elektronicznym a bezpiecznym podpisem elektronicznym jest fundamentalna. Zwykły podpis 4563720850_035fdf4892_zelektroniczny nie wymaga żadnej certyfikacji, w związku z tym wykorzystywany jest w zwykłych sprawach życia codziennego, takich jak wysłanie maila, potwierdzenie podpisania dokumentu bankowego, ale również do przesłania niektórych dokumentów do urzędów. Bezpieczny podpis elektroniczny natomiast jest przyporządkowany do konkretnej osoby oraz sporządzony jest wyłącznie przez dostępne tej osobie urządzenia. Taki podpis posiada określoną strukturę oraz powstaje przy pomocy algorytmów kryptograficznych, czyli kluczy prywatnych oraz publicznych. Dodatkowo bezpieczny podpis elektroniczny jest potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym, co daje dużo szersze możliwości jego wykorzystania.
Dokument, który został opatrzony certyfikowanym podpisem ma taką samą moc prawną jak złożony własnoręcznie podpis. Możemy go wykorzystać przy składaniu rocznej deklaracji, deklaracji wysyłanych do ZUS, podpisywania faktur, umów, składania ofert w przetargach czy składania pism, podań i innych formularzy do sądów, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub urzędów patentowych, ale również innych urzędów administracji publicznej.
Występuje jeszcze jedna bardzo istotna różnica między oboma podpisami. Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny. Pierwszy koszt to zakup bezpiecznego urządzenia, które koszt nie przekracza 300 zł, jedna rok do roku należy również opłacać abonament, który kosztuje około 120 zł. Urządzenia do podpisu elektronicznego można kupić tylko w certyfikowanych firmach, są to między innymi 2060325146_c197e2b055_zKrajowa Izba Rozliczeniowa, PWPW czy Euro Cent.
Sposób składana wszelkiej maści formularzy przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego jest coraz popularniejszych u osób prowadzących własne firmy lub przedsiębiorstwa. Podpisy takie wykorzystywane są głównie przy składaniu deklaracji podatkowych takich jak PIT-37 czy VAT-7. Jeżeli natomiast przedsiębiorca będzie chciał złożyć jakikolwiek formularz przy wykorzystaniu zwykłego podpisu elektronicznego będzie musiał wcześniej założyć profil zaufany na ePUAP oraz jednorazowo odwiedzić odpowiednią placówkę w celu potwierdzenia swojej tożsamości dowodem osobistym.
W celu sprawdzenia dokładnych wymagań dotyczących podpisu elektronicznego należy sięgnąć do ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.