Zwykle z nadejściem Nowego Roku nadchodzą zmiany dotyczące przedsiębiorców, nie inaczej jest w tym roku. Przedsiębiorcy którzy będą uprawnieni do płacenia niższych składek ZUS muszę się zarejestrować do 8 stycznia.

niskie-składkiJak podaje komunikat rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa ustawa o niższych składkach ZUSowskich dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekroczą 30 krotności minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie ze słowami rocznika małych i średnich przedsiębiorstw ta epokowa zmiana poprawi rentowność dziesiątek tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których często ZUS stanowił barierę umożliwiającą rozwój, a w wielu przypadkach składki ZUSowskie były obciążeniem niemalże nie do udźwignięcia. Warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa nowych przepisów jest nakaz zarejestrowania się w ZUS w nowym kodem najpóźniej do dnia 8 stycznia 2019 roku. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzednim (w tym przypadku w 2018) przez co najmniej 60 dni. Przedsiębiorcy którzy nie zdążą zarejestrować się do 8 stycznia będą mogły skorzystać z przepisów dopiero w roku 2020.

zus-pracownikObecnie sytuacja wygląda tak, iż przedsiębiorcy niezależnie od wielkości swojego przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Dzięki zmianom przedsiębiorca którego przeciętny miesięczny przychód nie przekracza 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 było to 5250 zł) będzie mógł płacić obniżone składki proporcjonalnie do swojego przychodu. Oszczędności przedsiębiorców będą w takim razie zależeć od jego rocznych przychodów. Nowe przepisy mają być uzupełnieniem obecnych przepisów dotyczących ulgi na start czy działalności niezarejestrowanej. Ocenia się, iż przyjęte rozwiązanie pomoże w rozwoju przedsiębiorców, pobudzi ich aktywność zawodową, a także ograniczy tak zwaną szarą strefę oraz wzmocni rentowność firm. Według projektodawcy z nowych przepisów będzie mogło skorzystać około 175 tysięcy przedsiębiorców. Z nowych przepisów przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc przez 2 lata będzie musiał płacić składki na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości. Należy pamiętać iż nowe przepisy dotyczą przychodów, a nie dochodów, oraz iż dotyczą one tylko i wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, nie dotyczą natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, które należy płacić w pełnym wymiarze składki.