Początkujący przedsiębiorca może mieć sporo kłopotu z pozyskaniem potrzebnego do działalności sprzętu, dlatego często szuka innych rozwiązań niż zakup. Nie dysponując odpowiednim kapitałem, nie może nabyć danych ruchomości, dzięki którym będzie wytwarzać, sprzedawać czy świadczyć swoje usługi. I właśnie na takie problemy odpowiedź stanowi leasing. Początkujący biznesmen może śmiało postarać się o leasing na potrzebne mu do działalności sprzęty, samochody czy inne ruchomości. Jak to działa?
fryzjerkaJak już wspomniano, leasing można podzielić na leasing operacyjny i finansowy. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing operacyjny, będzie miał do czynienia z mniejszym wkładem finansowym na początku użytkowania. Będzie także mógł wpisać w koszty podatkowe opłatę wstępną, comiesięczne raty leasingowe (zarówno część kapitałową jak i odsetki), a także koszty eksploatacji. Dla przykładu jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing samochodu osobowego, to w koszty będzie mógł wrzucić wydatki na paliwo, części czy ubezpieczenie.
W przypadku leasingu operacyjnego minimalny okres trwania umowy leasingowej to około połowy trwania czasu amortyzacji danego urządzenia, samochodu, maszyny. I tak w przypadku samochodu osobowego jego okres amortyzacji wynosi 5 lat, co oznacza, że umowa leasingu wynosić będzie minimum 2 lata, a kiedy dobiegnie ten okres przedsiębiorca będzie mógł wykupić auto za określony procent jego wartości początkowej. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca musi się przygotować także na opłatę wstępną, która zazwyczaj wynosi do 10 procent wartości urządzenia, samochodu, maszyny. Kwotę tą płaci się na początku, a na końcu, gdy przedsiębiorca chce wykupić dane urządzenie, sprzęt, maszynę, samochód, musi zapłacić odpowiedni procent wartości danego przedmiotu. Zazwyczaj procent ten jest niewielki.
Przedsiębiorca może także skorzystać z leasingu finansowego. Problemem dla początkującego przedsiębiorcy może być zapłacenie na początku całej wartości podatku VAT. bezrobotny-mlodyLeasingowany przedmiot wpisuje się do majątku firmy, co pozwala na odliczenie od podatku rat amortyzacyjnych, czyli kosztów związanych z utratą wartości na skutek zużycia. Za leasingiem finansowym przemawia jeszcze obniżenie podatków dzięki części odsetkowej raty leasingowej oraz kosztom eksploatacji. Natomiast po zakończeniu okresu leasingu, czyli po wypełnieniu umowy leasingowej, przedsiębiorca staje się formalnym właścicielem danego urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy opłat.
Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z wielu różnych form finansowania czy pozyskiwania kapitału do firmy. Jedną z nich jest właśnie leasing. Jego mocną stroną są odpisy podatkowe, które pozwalają pomniejszać wysokość podatków, które musi zapłacić przedsiębiorca. Minusem może być konieczność wniesienia opłaty wstępnej w przypadku leasingu operacyjnego czy opłacenie podatku VAT w przypadku leasingu finansowego. Obie te formy wymagają bowiem posiadania jakiegoś kapitału na początku, co nie dla każdego początkującego przedsiębiorcy jest proste i możliwe.