Zasiłek dla bezrobotnych jest specyficznym typem świadczenia, przysługującego osobom spełniającym ściśle określone kryteria.

Podstawowym i najbardziej oczywistym kryterium jest naturalnie otrzymanie statusu bezrobotnego w urzędzie pracy. Osoba ubiegająca się o zasiłek nie może być zatrudniona w jakiejkolwiek formie. Chcąc ubiegać się o wsparcie finansowe, musimy najpierw udać się do urzędu, następnie wypełnić odpowiedni wniosek, który na ogół rozpatrzony jest już po upływie kilku dni roboczych.

Przez ten czas analizowanych jest wiele czynników (m.in. nasz dotychczasowy staż pracy), na podstawie których określa się indywidualną wartość świadczenia oraz ustala się okres, przez który będzie nam ono przysługiwać. Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli nasz dotychczasowy staż pracy łącznie nie przekracza pięciu lat, wówczas przysługuje nam 80% zasiłku. Kolejny przedział stażu pracy mieści się w granicach 5-20 lat i umożliwia on otrzymanie świadczenia na poziomie 100%. Najwyższy zasiłek przysługuje natomiast osobom, których staż pracy wynosi powyżej 20 lat, jego wysokość to 120%. Dane procentowe nie udzielają jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: ile właściwie ów zasiłek wynosi?

Odpowiedź nie jest tak prosta, jak mogłoby się początkowo wydawać. Na wysokość zasiłku ma wpływ bardzo wiele czynników. W efekcie, kwoty wypłacane bezrobotnym rokrocznie ulegają zmianom. Niemniej jednak, w 2013 roku wysokość zasiłku wynosi 794.20zł (przy świadczeniu wypłacanym przez pierwsze 3 miesiące) i 623.60zł (przez kolejne miesiące, jeżeli nadal jesteśmy uprawnieni do otrzymywania świadczenia).

Okres, przez który możemy otrzymywać zasiłek również nie jest identyczny dla każdego bezrobotnego. Wpływ ma na to przede wszystkim miejsce zamieszkania. W biedniejszych regionach Polski okres otrzymywania świadczenia może być zdecydowanie krótszy, niż w regionach bogatszych. Precyzyjne dane na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy.