Prowadząc działalność gospodarczą często nie wyrabiając się z zamówieniami będziemy musieli zatrudnić dodatkowego pracownika lub pracowników. Gdy nadejdzie ten moment dobrze byłoby wiedzieć jakie koszty wiążą się z zatrudnieniem pracownika, dlatego poniżej przedstawiamy informacje na ten temat.

penja-minimalnaW przypadku umowy o pracę w 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto i jest one większe o 5% w porównaniu do roku 2017. W sytuacji zatrudnienia pracownika na pensji minimalnej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin to koszt całkowity zatrudnienia wyniesie 2532,81 złotych. Na ten koszt składają się wartości składek, które obciążają pracodawcę, a więc składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Koszt te w 2017 roku wynosiły 2412,20 złotych, a więc w obecnym roku są większe o 120,61 złotych. Innym rodzajem umowy, dzięki której możemy zatrudnić pracownika jest niezwykle popularna umowa zlecenia. Tutaj sprawa jest trochę mniej skomplikowana od umowy o pracę i jest uzależniona od kilu czynników. Najważniejsze jednak tutaj jest to, iż w 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto za godzinę. Jakie czynniki natomiast wpływają na wysokość kosztów dla pracodawcy? Otóż, jeżeli umowa zatrudnionego jest jego jedynym źródłem zatrudnienia to koszt pracodawcy wychodzi tak samo jak koszt w przypadku umowy o pracę (wynagrodzenie brutto plus składki ZUS). W przypadku gdy taka osoba jest zatrudniona dodatkowo w innej firmie, w której to wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu to kosztem pracodawcy jest tylko wynagrodzenie brutto. Podobnie jest w przypadku gdy nasz zatrudniony jest studentem do ukończenia 26 roku życia.

peniadzeJak wygląda sprawa w przypadku umowy o dzieło. Tutaj sprawa jest najprostsza z możliwych. Czemu? Ponieważ w przypadku umów o dzieło nie odprowadza się żadnych składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co to oznacza – a tyle, iż kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej. Może powstać tutaj jednak wyjątek – obowiązek ubezpieczeniowy powstanie jeżeli umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Od przyszłego roku płaca minimalna natomiast będzie wynosiła 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia 14,70 zł. Oczywiście przełoży się to na większe koszty ponoszone przez pracodawców.