Od niedawna weszła bardzo istotna zmiana w prawie polskim, która dotycz dużej części przedsiębiorców, a już w całości obrotu gospodarczego w kraju. Przepisy dotyczące kontroli podatkowej nałożyły na przedsiębiorców nowe obowiązki, ustalając nowe zasady. Czego dotyczą owe zmiany? Dokładnie chodzi o jednolity plik kontrolny, czyli w skrócie JPK.

jpk_vatNowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie elektronicznej. Od 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek w każdym miesiącu (bez względu na to czy deklaracje składane są miesięcznie czy kwartalnie) wysyłać JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Po co została wprowadzona owa zmiana? Jest to przede wszystkim duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ zezwala na zautomatyzowanie wszelkich danych podatkowych przy okazji ujednolicając i przyspieszając przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz sprawdzających. Pozytywem dla samych przedsiębiorców jest to, iż JPK pozwala na przeprowadzanie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Przedsiębiorca może w ten sposób monitorować swoją firmę. Dodatkowo w przypadku pozytywnej kontroli skarbowej nie będzie potrzebna wizyta urzędników w siedzibie firmy. Fakt ten może zachęcać do korzystania z jednolitego pliku kontrolnego w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych w trakcie kontroli.

podatkiJPK wysyłane jest do Ministerstwa Finansów, a dane dalej wysyłane są do odpowiedniego urzędu skarbowego. Mówimy tutaj o rejestrze sprzedaży i zakupu VAT. Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązanie do składania JPK muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów. Z czasem do tego zostanie stworzona specjalna platforma. Teraz póki co należy korzystać z pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP. Potwierdzeniem wysyłki JPK w sposób poprawny jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru czyli UPO. W sytuacji, gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów. Należy pamiętać, iż JPK jest formą dokumentu księgowego i musi być sporządzony rzetelnie. W przypadku błędów można je skorygować. W przypadku gdy przedsiębiorca nie będzie chciał naprawić błędu, może zostać nałożona na niego kara. Jej wysokość zależy od kwalifikacji danego czynu. Może to być 20-krotność płacy minimalnej lub 10-120 stawek dziennych, a te mogą wynosić od 1/30 płacy minimalnej do jej 400-krotności. Należy zatem rzetelnie podejść do obowiązku jakim jest sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_VAT.