Zwykle z nowym rokiem wchodzą nowe przepisy, które dotyczą przedsiębiorców – nie inaczej jest w roku 2018. Zmiany dotyczą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wprowadzenia konstytucji biznesu. Każda z tych zmian ma swój wpływ na to jak będziemy prowadzili własne biznesy.

firmaNa pierwszy plan rzućmy podatki. Od tego roku kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8000 zł, w porównaniu do dotychczasowych 6600 zł. Ta kwota nie zbliża się wielce to kwot jakie są w innych krajach europejskich, jednak jest to krok w dobrym kierunku. Przedsiębiorcy którzy zarobią do 8000 zł nie zapłacą podatku w ogóle, Ci których dochód będzie większy będą mogli odliczyć podatek z podanej powyżej kwoty. Kolejna zmiana to limit kosztów uzyskana przychodów w przypadku umów o dzieło. Autorzy mogli do tej pory odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie 42724 złote. Teraz będzie to dwa razy większa kwota. Kolejna zmiana dotyczy JPK, a więc Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to zbiór informacji gospodarczych, które będą łatwiejsze w przetworzeniu przez skarbówkę. Co prawda został on wprowadzony częściowo w zeszłym roku, jednak od tego dotyczy już wszystkich przedsiębiorców. Kolejne zmiany dotyczą ZUS. Niestety jak to zwykle bywa w nowym roku rosną składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczyć one będą zarówno przedsiębiorców będących już dłużej na rynku oraz tych, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Zmiana wynika oczywiście wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 4443 zł. Kolejna zmiana dotyczy przelewów do ZUS. Od roku 2018 wykonujemy już tylko jeden przelew z tytułu opłacania składki społecznej, zdrowotnej na fundusz pracy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych i fundusz emerytur pomostowych.

przedsiębiorcaOd 25 maja wchodzą zmiany dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia unijnego. Jest to tzw. RODO. Głównie chodzi o zwiększenie dyscypliny w zakresie ochrony danych osobowych. Firmy, które przetwarzają dane osobowe będą musiały prowadzić Rejestr Czynności Przetwarzania. Na koniec zostawiamy Konstytucję Biznesu, która ma wejść w życie od 1 marca 2018 roku. Najważniejsze zmiany jakie ma wprowadzić to katalog relacji między urzędami a przedsiębiorcami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon lub e-mail, stopniowo będzie likwidowany numer REGON. Powstanie również punkt informacji dla przedsiębiorców oraz przygotowany zostanie poradnik, który będzie przedstawiał w prosty sposób jak stosować skomplikowane przepisy. Dodatkowo będzie utworzona również tzw. działalność nierejestrowa oraz odpowiednia ulga na start.