Wiele osób, chcących założyć działalność gospodarczą boryka się z jednym problem – składkami na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj jednak ustawodawca wyszedł naprzeciw młodym przedsiębiorcom wprowadzając tzw. mały ZUS.

Czym jest mały ZUS, zwany również niskim ZUSem? Jest o preferencja polegająca na opłacaniu znacznie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, dzięki czemu dużo więcej pieniędzy zostanie w portfelu przedsiębiorcy. Okres preferencji trwa 24 miesiące. Są to pełne 2 lata, dlatego osoba zakładająca swój biznes w połowie miesiąca zapłaci mały ZUS za pół miesiąca oraz kolejno pełne 24 miesiące trwania działalności gospodarczej. Skorzystać z niższej składki mogą osoby, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszych od pięciu lat (60 miesięcy).

3047028861_1857a479f4_zJak to wygląda w liczbach? Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do ZUS-u zależą od zgłoszonej przez nas podstawy wymiaru składek. Płatnik odprowadza na konto ZUS-u odpowiedni procent zdeklarowanej podstawy wymiaru, przy czym przepisy określają wyłącznie jej minimalną wysokość, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Łączny koszt wynosi 487,90 zł (z czego 190,62 zł to wartość składki społecznej z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a 297,28 zł to wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne). Dla porównania standardowy ZUS wynosi 1172,56 zł wraz z Funduszem Pracy, za który musimy płacić 62,27 zł.

Jak widać powyżej preferencja jest o wiele korzystniejsza dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z byciem „na swoim”. Pamiętajmy jednak, że nie jest to wieczna karencja i niestety po dwóch latach się ona kończy. Jednak przez okres 24 miesięcy jest to nieoceniona pomoc dla każdego przedsiębiorcy.

Kiedy minie okres niższej daniny przedsiębiorca ma 7 dni na przerejestrowanie się z urzędzie. Należy wtedy w pierwszej kolejności złożyć formularz ZUS ZWUA, dzięki któremu wyrejestrujemy się z obecnie używanego kodu tytułu do  Wpisujemy jako kod przyczyny wyrejestrowania kod 600 – inna przyczyna wyrejestrowania. Następnie należy ponownie się zarejestrować do ubezpieczenia poprzez formularz ZUS ZUA. Niestety jest to biurokracja, którą należy przejść, ponieważ za jej niedopilnowanie grożą nieprzyjemne konsekwencje.16715040545_e85e034a61_z

Podstawą prawną dotyczącą omawianego tematu jest ustawa a dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Przeglądając ustawę należy w głównej mierze zwrócić uwagę na artykuły 18a.1 oraz 18a.2