Polska w latach 2014-2020 ma otrzymać z budżetu Unii Europejskiej ponad 82 miliardy euro w ramach polityki spójności, co daje kwotę o 13% większą od tej, która miała być przekazana według decyzji Rady Europy z lutego tego roku. Dodatkowo, przyznano Polsce na wsparcie bezrobotnej młodzieży ponad 252 miliony euro ze specjalnej linii budżetowej regionów.

W omawianym okresie w Polsce będzie realizowane 6 krajowych programów operacyjnych oraz jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, dodatkowo również szesnaście programów regionalnych. Samorządy województw będą miały do dyspozycji prawie 40% całej puli pieniężnej, co daje o około 15 % więcej niż w latach poprzednich, przy ostatnich programach. Na Infrastrukturę i Środowisko zostanie przeznaczone 27.513,09 mln euro, na Inteligentny Rozwój 8.614,10 mln euro, na Wiedzę, Edukację, Rozwój 4.419,30 mln euro, Polska Wschodnia otrzyma 2.117.20 mln euro, Polska cyfrowa 2.225,60 mln euro, a na Pomoc Techniczną zostanie przeznaczone ponad 700 mln euro. Najwięcej otrzymają województwa – śląskie, dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie, najmniej natomiast opolskie i lubuskie, według przelicznika alokacji na ceny bieżące.
Kwota ponad 76 miliardów euro zostanie przeznaczona na różnego rodzaju przedsięwzięcia, ale przede wszystkim wspierane będą takie dziedziny jak innowacyjność, konkurencyjność gospodarki, poprawa spójności społecznej ( między innymi zmniejszenie bezrobocia poprzez zwiększenie ofert pracy)  oraz terytorialnej, a także zwiększenie i poprawienie sprawności i efektywności państwa.

Dodatkowo Polska otrzyma z programów zarządzanych przez Komisję Europejską ponad 4 miliardy euro z instrumentu Łącząc Europę, który wspiera projekty infrastrukturalne w obszarze: transport, energetyka i technologia informacyjna. Otrzymamy również ponad 470 milionów euro na programy, zapewniające żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz ubrania i inne artykuły osobom bezdomnym.
Budżet w obecnym programie jest niższy niż w latach poprzednich, więc w końcowych latach obecnego programu może zabraknąć środków, szacuje się, że nawet około 30%. Wnioski o dopłaty będzie można składać już od 2 stycznia roku 2014 do końca roku 2020.