Wraz z rozpoczęciem 2013 roku, w mediach pojawiło się wiele sprzecznych informacji dotyczących dofinansowań ze strony Unii Europejskiej. Niektóre źródła podawały nawet informacje o tymczasowym wstrzymaniu wypłat. Jak okazało się już niedługo potem – wiele z tych doniesień nie miało jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości.

Mowa tu przede wszystkim o dotacjach na rzecz przyszłych przedsiębiorców, którzy starają się otrzymać świadczenia umożliwiające im sprawne i bezproblemowe założenie własnej działalności gospodarczej. Po upływie kilku miesięcy 2013 roku, wiele kwestii spornych zostało już wyjaśnionych. Postanowiliśmy więc nieco przybliżyć najistotniejsze aspekty tego problemu.

Przede wszystkim, dotacje na założenie własnej firmy wcale nie zostały wstrzymane. Nastąpiło jedynie ich nieznaczne zmniejszenie. Zmianie uległy również niektóre z kryteriów, które należy spełnić aby dotację uzyskać. Kto zatem ma największe szanse na wsparcie finansowe ze strony europejskiej wspólnoty?

Odpowiedź na to pytanie pozostaje taka sama – grupą, która od zawsze była najchętniej wspierana nadal pozostają osoby bezrobotne. Odpowiednie organy Unii Europejskiej wychodzą bowiem z założenia, że bezrobotni wykazują największą determinację w zdobyciu zatrudnienia, dlatego też uważani są za najbardziej obiecujących i kreatywnych , dzięki czemu ich pomysły na własny biznes bardzo często okazują się innowacyjne, a takie właśnie projekty wspomagane są przez unię najchętniej.

Czy w związku z tym, firmy już działające nie mają szans na dotację? Nic bardziej mylnego. Wsparcie dla przedsiębiorstw nadal jest przyznawane. Wprawdzie, podobnie jak w przypadku świeżo zakładanych działalności, kryteria przyznawania środków uległy nieznacznym zmianom, niemniej jednak, środki te nadal są dostępne. Szczegółowe informacje na ten temat z łatwością odnaleźć możemy w Internecie.