W ostatnich latach obserwuje się dość wyraźne zmiany w systemie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu najwięcej środków przeznaczanych było na Regionalne Programy Operacyjne. Sektor ten z biegiem czasu uległ jednak przepełnieniu, dlatego też obecnie większość unijnych środków kierowanych jest w inne sektory gospodarki.

Mowa tu o Programie Operacyjnym Nowa Gospodarka, którego głównymi beneficjentami stały się obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem tego programu jest wspieranie przedsiębiorców, których działalność jest w pewien sposób nowatorska, otwarta na najnowsze rozwiązania ekonomiczne, przez co realnie wpływa ona na unowocześnianie gospodarki naszego kraju.

Wspieranie tego typu przedsiębiorstw zdecydowanie umacnia ich pozycję na rynku poprzez wywieranie bezpośredniego wpływu na ich konkurencyjność na rynkach lokalnych. Stosunkowo najłatwiej jest otrzymać dofinansowane przedsiębiorstwom poruszającym się w branżach B2B oraz IT – działach gospodarki, które aktualnie rozwijają się zdecydowanie najszybciej.

Jeżeli chodzi o samą kwotę dotacji, widełki są tutaj dość szerokie. Dolna granica dofinansowania wynosi 20 tys. złotych, górna natomiast – nawet 2 mln. Tak duża rozbieżność wynika przede wszystkim z wielkości i realnych przychodów danego przedsiębiorstwa. Każdy wniosek rozpatrywany jest bowiem indywidualnie. Na podstawie oceny danego wniosku, oszacowuje się kwotę dotacji oraz (jeżeli to konieczne) określa dodatkowe warunki, jakie przedsiębiorstwo musi spełnić celem uzyskania dofinansowania.

Pomocy we wszelkich sprawach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych udzielają Regionalne Instytucje Finansujące. Ich dokładny spis oraz szereg dodatkowych informacji znaleźć można na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.