Przy ubieganiu się o środki finansowe, mające pomóc przyszłemu przedsiębiorcy w realizacji założonych przez niego celów biznesowych, można skorzystać z pomocy profesjonalnych firm doradczych. Firmy takie wspierają przedsiębiorców i inne instytucje w pozyskiwaniu zewnętrznego źródła finansowania, w tym także unijnych dotacji. Jak wybrać odpowiednią firmę? Czym powinna się ona zajmować i w czym pomagać przyszłemu biznesmenowi? Oto kilka głównych założeń jakimi powinna kierować się firma doradcza pomagając pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej.
kalendarzPierwszym etapem powinny być bezpłatne konsultacje, w ramach których firma wysłucha naszego pomysłu, zidentyfikuje odpowiedni program unijny, który pomoże w realizacji naszych celów, oceni szanse oraz możliwości pozyskania środków finansowych oraz ustali podstawowe zasady współpracy między nią samą a przedsiębiorcą. Kolejnym etapem powinno być planowanie inwestycji, ale także przygotowanie samego projektu. Szczegółowo powinno to wyglądać w następujący sposób: przy planowaniu inwestycji, powinno się przeanalizować potencjalne koszty kwalifikujące do otrzymania wsparcia, doradztwo w zakresie sporządzenia harmonogramu rzeczowego i finansowego oraz pomoc w uzyskaniu promesy kredytowej. Kolejnym krokiem będzie pomoc firmy w przygotowaniu studium wykonalności lub biznes planu zgodnie z wymogami wybranego programu, ale także dokonanie niezbędnych korekt i poprawek, które mogą być wskazane przez instytucję, która będzie projekt rozpatrywała. W tym etapie firma powinna także przygotować wniosek o dofinansowanie, doradzić i pomóc w zebraniu niezbędnej dokumentacji, jak również w przypadku biznes planu – nanieść niezbędne poprawki, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Kolejnym etapem będzie obsługa oraz rozliczenie projektu. Jest to jeden z najważniejszych etapów i polega w głównej mierze na tym, iż po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz podpisaniu umowy przez beneficjenta, firma powinna pomóc w rozliczeniu całości projektu, co bardzo często okazuje się dość trudnym flaga-uniizadaniem. Cały proces rozliczenia składa się na sprawozdawczość, monitorowanie oraz dokumentowanie wykonanych zadań – poniesienia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Ostatnim etapem powinna być pomoc w monitorowaniu lub w razie potrzeby przeprowadzenia audytu projektu.
W skrócie ma to polegać na ocenie prawidłowości realizacji całego projektu, badanie racjonalności wydatków oraz ogólną ocenę prawidłowości i dokładności prowadzonej dokumentacji.
Pamiętajmy, że taka firma powinna się cechować rzetelnością, elastycznością, terminowością, uczciwością, a także jej wynagrodzenie powinno być adekwatne do włożonej pracy oraz ustaleń, które zostały zawarte podczas pierwszego etapu realizacji projektu.