Nie tylko w Polsce mamy problem z bezrobocie. Coraz więcej krajów w Europie podzieliła losy Polski i boryka się bezrobociem, w szczególności wśród ludzi młodych. Sieci publicznych służb zatrudnienia to nowy pomysł polityków z Unii Europejskiej.
Sieć, o której mowa zaczęła swoją działalność niedawno, bo 26 września 2014 roku. Jest to narzędzie mające wspomóc miliony młodych zatrudnieniebezrobotnych w krajach członkowskich. Poprzez zacienianie współpracy między państwami sieć ma się przyczynić do zmniejszania bezrobocia na rynku pracy. Ma ona zwiększyć efekty w walce z tym problemem, przyczyniając się do powstania nowych miejsc pracy, ale także wspomóc reformowanie rynku pracy w UE. Publiczne służby zatrudnienia są wyrazem gwarancji dla młodych ludzi, złożonych w zeszłym roku przez państwa członkowskie. Głównym założeniem jest to, iż każdy człowiek poniżej 25 roku życia ma otrzymać ofertę pracy, kształcenia lub przyuczenia do zawodu w ciągu 4 miesięcy od momentu utraty zatrudnienia w poprzednim miejscu pracy lub zakończenia nauki. Założenie te ma być zrealizowane poprzez zacienienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Ma się to przyczynić do podwyższenia skuteczności działań publicznych służb zatrudnienia w poszczególnych państwach. Dzięki takiej wymianie informacji inne kraje będą mogły uczyć się od tych, które walczą z bezrobociem skuteczniej. Właśnie nacisk na wymianę wiedzy, wzajemne uczenie się oraz programy pomocowe będzie niezwykle mocny.
Bezrobocie młodych w UE jest niezwykle palącym problemem dla polityków. Jest to problem nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny. W niektórych krajach ponad 50% osób poniżej 25 roku życia nie posiada stałego zatrudnienia. Tak jest w Grecji, czy Hiszpanii. Najlepiej natomiast sytuacja wygląda w Niemczech i Austrii. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są wysokie koszty pracy, ale również niekorzystne przepisy dla przedsiębiorców, a to natomiast przekłada się na ucieczkę producentów na rynki wschodnie, gdzie jest taniej i dużo prostsze przepisy prawne. Inną przyczyną bezrobocia są wciąż niskie kwalifikacje pracowników lub ich brak – a właśnie na nie pracodawcy w głównej mierze zwracają uwagę. W dalszej kolejności brak perspektyw wśród młodych przyczynia się do negatywnych relacji w społeczeństwie. Poza tym 40% ludzi w wieku 24- 34 lata mieszka w dalszym ciągu z rodzicami, a eksperci ostrzegają, że obecne pokolenie będzie pierwszym po wojnie z niższym flagastatusem życia niż rodzice.
Pozostaje mieć nadzieję, że wysiłki Unii Europejskiej nie pójdą na marne, a wraz z nimi wiele milionów euro z kieszenie podatników, w tym także kieszeni podatników z Polski. Jednak każda próba zwalczenia bezrobocia, a w szczególności bezrobocia wśród ludzi młodych powinna być odbierana pozytywnie.