Polska jest takim krajem, w którym wraz z rozstaniem się ze starym rokiem i pojawieniem się nowego trzeba się również przestawić na nowe przepisy dotyczące różnych dziedzin życia. W 2018 roku takie zmiany dotkną każdego przedsiębiorcę. Czy będą one dobre czy złe to dopiero się okaże, póki co należałoby się nimi zapoznać.

dokumenty-firmoweZmiany, które właśnie następują są dość istotne, a firmy które się do nich nie dostosują będą musiały liczyć się z niemałymi karami finansowymi. Duże zmiany będą dotyczyć przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych w związku z wejściem pod koniec maja 2018 RODO, a więc Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Będą one dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – nie ważne będzie przy tym czy jest do firma zatrudniająca dużą ilość pracowników czy tylko kilka osób. Zgodnie z zasadą rozliczalności ciężar dowodu z zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa danych osób będzie spoczywał na administratorze. Jakie to zmiany konkretnie? Otóż będzie to wymóg właściwego dostosowania zabezpieczeń w celu przechowywania danych osobowych wraz z wdrożeniem odpowiednich procedur zarządzania tymi danymi. Będą to również zmiany w polityce informacyjnej oraz najważniejsze – prawo zapomnienia, a więc obowiązek natychmiastowego wymazania danych osobowych z systemów w przypadku takiego nakazu od uprawnionej osoby. Ogólnie rzecz przyjmują zmiany uderzą w obszary przedsiębiorców dotyczących sprzedaż i marketingu oraz human resources. Kary finansowe za łamanie przepisów mogą być dość duże – mogą sięgać nawet 4% obrotu z poprzedniego roku, co w przypadku wielu firm będzie szło w milionach złotych. Dodatkowo osoby fizyczne, które będą uważały, że dana firma nie przestrzega nowych przepisów będą mogły wnieść powództwo cywilne o odszkodowanie.

podpisanie-umowyCo ze zmian będą miały firmy? Chodzi oczywiście o pozytywne aspekty nowej regulacji. Otóż nowe regulacje zapewnią te same reguły prowadzenia biznesu w zakresie administrowania danymi osobowymi na obszarze nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorca będzie mógł również egzekwować zgłoszone nieprawidłowości w jednym do tego wyspecjalizowanym organie. Takie działanie ma pomóc w sporach jakie mogą być prowadzone między przedsiębiorcami z różnych krajów unijnych. Dodatkowo firmy spoza Unii, chcące prowadzić swoją działalności na terenie Unii również będę musiały dostosować się do zmian. Zostanie także powołany nowy organ, a więc prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (to akurat zmiana kosmetyczna bo polega na zamianie jednego organu drugim – do tej pory zajmował się tym generalny inspektor ochrony danych osobowych). Zmiany które właśnie następują niestety pozostawiają dużo niejasności nie tylko o tematyce prawnej, ale również logistycznej i technologicznej.