Wiele osób chcących prowadzić własny biznes wraz z innymi osobami staje przed problemem w jakiej formie należy to robić. Jedną z wielu opcji jest właśnie spółka cywilna. W poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć Państwu tę formę prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka cywilna to bardzo specyficzna forma działalności gospodarczej. Jest to możliwość wspólnego działania kilku osób pod szyldem jednego podmiotu. Wszelkie informacje o spółkach cywilnych znajdziemy w kodeksie cywilnym w artykułach od 860 do 875. Spółka musi się składać z co najmniej dwóch wspólników. Należy jednak pamiętać, iż ta spółka nie posiada osobowości prawnej wiec nie jest przedsiębiorcą. Spółka cywilna jest kuszącą opcją ze względu na małe koszty założenia oraz utrzymania spółki. Jak powstaje spółka? Najpierw należy zawrzeć umowę ze swoim wspólnikiem. Należy to zrobić w formie pisemnej (dla celów biznesmandowodowych). Wszelkie zmiany należy wprowadzać w formie aneksów (także w formie pisemnej). Podstawowe informacje jakie należy zawrzeć w umowie spółki cywilnej to: informacja o stronach umowy, data zawarcia umowy, informacja o tym czym spółka będzie się zajmowała, informacja o wniesionych wkładach oraz o podziałach w zyskach, informacja o reprezentacji spółki oraz informacja o zakresie działalności spółki według PKD. Spółkę rejestrujemy w urzędzie gminy/miasta na formularzu CEIDG-1. Jeżeli chodzi o wkłady własne wspólników to mogą być one wprowadzone w różnej formie – gotówkowej, usługowej, pracy na rzecz spółki, nieruchomości (potrzebny wtedy będzie akt notarialny) czy innej własności prywatnej.
W przypadku gdyby przedsiębiorcy chcieli rozwiązać spółkę będzie można to zrobić w przypadku gdy zostanie ogłoszona upadłość spółki, gdy umowa zostanie wypowiedziana przez któregoś z wspólników, gdy nastąpi śmierć wspólnika, gdy w umowie zostały zapisane jakieś szczególne warunki rozwiązania spółki i właśnie one nastąpiły oraz gdy sąd wyda orzeczenie o rozwiązaniu spółki. Trzeba pamiętać, iż w przypadku zobowiązań wspólnicy spółki odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie. Przed odpowiedzialnością nie uchroni wspólnika nawet wystąpienie ze spółki. Druga sprawa toBusiness Photo Shoot ilość podmiotów, która jest związana z samą spółką. By spółka mogła zaistnieć muszą powstać co najmniej trzy podmioty. Sama spółka cywilna oraz jeżeli mamy dwóch wspólników to także sami wspólnicy muszą prowadzić własne działalności gospodarcze. Jeżeli wspólników jest więcej to będzie więcej działalności gospodarczych.